Kärlek (akvatint)

Offer (Linoliumtryck)

Motstånd (Linoliumtryck)

Styrka (Tryck från rosenträ)